Výlety a mimopražské prohlídky

2021

Nejen Praha je krásná. Zajímavých míst je u nás bezpočet. Pojeďte je s námi objevovat!

12.9. neděle: Toulky krajem Orlice  - VYPRODÁNO

Celodenní výlet do Východních Čech. Zlatým hřebem programu bude prohlídka zámku v Kostelci nad Orlicí s jeho majitelem, panem Františkem Kinským.

PROGRAM:

Odjezd v ranních hodinách z Prahy, cesta trvá cca 2 hodiny.

Návštěva zámku v Kostelci nad Orlicí. Tuto zajímavou empírovou vilu postavil vídeňský architekt Jindřich Koch v roce 1833 pro hraběte Josefa Kinského. V roce 1949 byl zámek zestátněn a stal se sídlem Výzkumného ústavu pro chov prasat. Budova postupně chátrala. V roce 1992 byl objekt vrácen rodině Kinských a postupně prošel velmi náročnou rekonstrukcí. Dnes je zde expozice Život v biedermaieru, kterou nás provede současný majitel zámku, pan František Kinský, kterého můžete znát z oblíbeného televizního pořadu Modrá krev.

Po obědě se vydáme do Hradce Králové. Zde se společně projdeme centrem městě a ukážeme si nejen historické Velké náměstí, ale také některé zajímavé stavby prvorepublikových architektů. 

Návrat do Prahy kolem 19 hodiny. 

Výlet je koncipován pro maximálně 25 osob.

CENA: 950 Kč 

CENA ZAHRNUJE dopravu pohodlným klimatizovaným autobusem spolehlivého dopravce a průvodcovský výklad. NEZAHRNUJE oběd ani vstupné na speciální prohlídku zámku v Kostelci, které činí 250 Kč/osoba.

Přihlášky a bližší informace na : info@prazsketoulky.cz

Po potvrzení rezervace je třeba uhradit příslušnou částku předem na bankovní účet.

3.10 neděle: Terezín

Komentovaná celodenní prohlídka Terezína.

Terezín je unikátně dochovaná barokní pevnost z doby Josefa II. nacházející se zhruba hodinu jízdy od Prahy. Za druhé světové války sloužila jedna její část tzv. Malá pevnost jako věznice pražského gestapa. Na druhém břehu Ohře, ve městě samotném, pak v roce 1941 vzniklo ghetto, kam bylo následující roky deportováno židovské obyvatelstvo především z protektorátu Čechy a Morava. Odtud se pak vypravovaly transporty dál na východ. Během naší návštěvy se prohlédneme obě části města a to vše s odborným výkladem Vašich průvodců, jimiž budou: Ing.Jana Neubergová a PhDr.Karel Jirát, Phd.

Program:

Nejprve se zastavíme v Malé pevnosti. Ta sloužila během druhé světové války jako policejní věznice pražského gestapa. Prohlédneme si celý tento, dodnes, velmi dobře zachovaný objekt a naším průvodcem přitom bude Karel Jirát, jenž zde mnoho let pracoval jako průvodce. Zná zde tedy doslova každý kámen.

Poté se přemístíme do hlavní pevnosti, tedy do samotného města Terezín. Právě zde vzniklo na sklonku roku 1941 židovské ghetto. Navštívíme objekty muzea ghetta mezi něž patří: expozice o historii ghetta, Magdeburská kasárna s výstavou o kultuře v Terezíně, tajná modlitebna a krematorium. Průvodcem zde bude Jana Neubergová.

Tato je koncipovaná jako prohlídka -  na místo musí každý dorazit po vlastní ose.

CENA: 450 Kč dospělí / 250 Kč děti a mládež 6 - 18 let

Vzhledem k délce trvání a obsáhlým informacím nedoporučujeme tuto akci menším dětem.

CENA ZAHRNUJE:  průvodcovský výklad dvou zkušených průvodců 

CENA NEZAHRNUJE: vstupné do objektů (dospělý: 220 Kč, student a dítě 6-18 let: 170 Kč, rodinné vstupné 2 dospělí+ 3 děti: 430 Kč) -  to si každý na místě zaplatí sám

PŘIHLÁŠKY mailem na: info@prazsketoulky.cz

Další informace včetně platebních podmínek Vám zašlu po potvrzení Vaší rezervace. Platbu je třeba poukázat na účet předem.