Výlety a mimopražské akce

Komentované prohlídky měst a autobusové zájezdy


1.6.so: Drážďany a Moritzburg - poslední volná místa

Celodenní autobusový zájezd do Saska.

Nejprve nás čeká návštěva zámku Moritzburg. Ten má asi většina z nás spojený s pohádkou Tři oříšky pro Popelku, která se tam natáčela. Málokdo ale asi navštívil jeho působivé interiéry. A nejsou to interiéry ledajaké. Aby ne, vždy´ˇt saský kurfiřt August Silný, který tento původně lovecký zámeček nechal přebudovat v jednu ze svých rezidenci, nikdy na ničem nešetřil a rád dával na odiv své bohatství. V zámku tak najdeme například ložnice, která je velmi originálně vyzdobená peřím exotického ptactva.Celý objekt obklopuje rozsáhlý park s vodní plochou.

Druhou zastávkou budou Drážďany. Tam nás kromě přestávky na oběd čeká i společná vycházka historickým centrem. Nahlédneme do katolické katedrály, ukážeme si porcelánovou mozaiku, na níž jsou vyobrazeni saští panovníci a zastavíme se i u největšího protestatnského chrámu Německa - kostela Frauenkirche. Drážďany ale nejsou jen historické centrum. Najdeme v nich řadu vilových čtvrtí a také tři impozantní zámečky, tyčící se nad údolím Labe. Jeden z těchto paláců, Albrechtsburg, vybudovaný v 19.století pro bratra pruského krále má terasovitou zahradu, z níž se otevírají krásné pohledy na panorama města a řeku Labe. A právě do ní se také podíváme.

Průvodkyněmi zájezdu budou Jana Neubergová a Jana Zikmundová.

ODJEZD: v 7,30 hodin z Prahy - parkoviště u Hlavního nádraží

NÁVRAT:  v cca 19 hodin

CENA: 1100 Kč. 

Cena zahrnuje autobusovou přepravu a průvodcovské služby. Nezahrnuje vstupné do zámku Moritzburg, které se bude vybírat na místě a činí 250 Kč (10 euro)

PŘIHLÁŠKY : vyletysjanou@seznam.cz

15.6.so:   Plasy a zámek Luhov - poslední volná místa

Celodenní autobusový zájezd do západních Čech.

Dopoledne navštívíme bývalý cisterciácký klášter v Plasech, na jehož barokní přestvbě se podílelo hned několik významných architektů. Tím, který jeho podobu ovlivnil nejvíce byl Jan Blažej Santini. Jeho samonosná točitá schodiště či důmyslný vodní systém stavby, která stojí v bažinaté krajině, dodnes budí obdiv.

Po prohlídce se naoobědváme v místním Knížecím pivovaru.

Odpoledne nás cesta zavede na nedaleký zámek Luhov. Ten se po mnoha letech chátrání dostal díky nadšení a velkému úsilí nynějších majitelů opět zaskvěl v původní kráse. A právě oni budou našimi průvodci. Čeká Vás tak velmi zajímavé vyprávění o tom, jaké to je, vlastnit v dnešní době zámek.

Vašimi průvodkyněmi budou Jana Neubergová a Jana Zikmundová.

ODJEZD: z Prahy-Zličína bude v 7,30 hodin

NÁVRAT : v cca 17,30 hodin

CENA: 950 Kč

Cena zahrnuje autobusovou dopravu a průvodcovský výklad. Vstupné do objektů se bude platit na místě a činí 300 Kč dospělí / 250 Kč senioři a studenti/ 150 Kč děti do 15 let

PŘIHLÁŠKY : vyletysjanou@seznam.cz