Kdo jsem

Průvodkyně a nadšená obdivovatelka Prahy

JAK TO VŠECHNO ZAČALO?

Stát se průvodkyní jsem se rozhodla když mi bylo patnáct. Bylo to během účasti na autobusovém zájezdu do tehdy ještě západního Německa, Rakouska a Švýcarska. Byl to zájezd velmi dobrodružný, pořádaný pro členy tělovýchovných jednot a tomu odpovídalo i  skromné ubytování pod vlastním stanem. Psal se ovšem rok 1980, cesta na Západ byla malým zázrakem a člověk byl tudíž ochoten vydržet i nepohodlí. Mé nadšení z této cesty vyústilo v touhu stát se průvodkyní. Zdálo se mi, že je to jediná možnost jak si podobnou cestu zopakovat. Byla to samozřejmě dost naivní představa...

Od té doby uběhlo mnoho let, vystudovala jsem ekonomii, pracovala jsem na různých místech , mimo jiné i na Pražském hradě. Můj zájem o historii, architekturu a cizí jazyky ovšem nakonec převážil nad vším a tak jsem v roce 1992 po absolvování kurzu u Pražské informační služby složila průvodcovské zkoušky a od té doby pracuji jako profesionální průvodkyně po Praze a České republice. Provázím anglicky, německy, italsky a řecky mluvící návštěvníky. Jsem tak jednou z mála, kteří mohou říct, že je práce i jejich koníčkem.

Na myšlenku pořádat vycházky pro veřejnost mě přivedli moji známí. Neustále se dotazovali, zda by se nemohli připojit k mým prohlídkám s cizinci, což samozřejmě nebylo možné. Proto tedy v roce 2016 vznikl tento projekt vycházek po Praze. Touláme se nejen historickým centrem, ale také po předměstích a občas také vyjedeme za hranice hlavního města. Za dobu tohoto projektu se již vytvořil stálý okruh posluchačů, kteří se zúčastňují mých akcí pravidelně. To mne samozřejmě velmi těší. Pokud jste milovníky historie a zajímavých příběhů, můžete naše řady rozšířit. 

Na viděnou s Vámi se těší

Jana NeubergováIČO: 41439295 , Živnostenský list vydán Městským úřadem Černošice pod č.j. 88/96/1B dbe 25.3.1996


Kudyznudy.cz - tipy na výlet