Prohlídky Prahy
Prohlídky v českém jazyce pro skupiny i jednotlivce 

To nejlepší z Prahy

Prohlídka ,během které poznáte nejdůležitější pražské památky. Nejprve se vydáme na Pražský hrad, kde nahlédneme do katedrály svatého Víta.

Z Hradčanského náměstí se nám otevře nádherný výhled na pražské věže a červené malostranské střechy. Poté sejdeme půvabnou Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí a odtud budeme pokračovat přes Karlův most. Na mostě se seznámíme s osudy nejznámějších soch a jejich tvůrců. Naše kroky pak budou směřovat na Staroměstské náměstí, kde si povíme o historii radnice a jejího orloje, ukážeme si místo popravy českých pánů a prohlédneme si nejznámější stavby náměstí. Naši procházku zakončíme u Prašné brány.

Cena: 2400 Kč 

Délka prohlídky:  4 hodiny

Objednávejte zde : Kontakt


Pražský hrad, sídlo českých králů

Během této prohlídky si důkladně seznámíme s historii Pražského hradu a prohlédneme si jeho nejdůležitější objekty, které jsou přístupné veřejnosti: katedrálu svatého Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, románskou baziliku svatého Jiří a slavnou Zlatou uličku s věží Daliborkou. Během letní sezóny (od dubna do konce října) navštívíme i zahrady Pražského hradu.

Délka prohlídky: 3 hodiny

Cena: 1800 Kč (bez vstupů)

Vstupné do objektu: 250 Kč /125 Kč děti od 6-16 let, studenti a senioři 65+

Objednávejte zde: Kontakt

Hradčany

Během této prohlídky naše kroky povedou na Hradčany, čtvrti založené Karlem IV. jako předměstí Pražského hradu. Naši vycházku zahájíme návštěvou premonstrátského kláštera Strahov a jeho slavné barokní knihovny. Jen pár metrů dále se nachází malebné poutní místo Loreta. Povíme si jeho zajímavou historii, navštívíme tento barokní klenot a poslechneme si známou loretánskou zvonohru. Poté se projdeme romantickým Novým Světem, místem, které má neuvěřitelného genia loci. Nakonec nás cesta zavede na impozantní Hradčanské náměstí, kde si prohlédneme nejzajímavější paláce a seznámíme se s osudy jejich šlechtických majitelů.

Délka prohlídky: 3 hodiny

Cena: 1800 Kč + vstupy Loreta a Strahovská knihovna

Objednávejte zde: Kontakt

Malá Strana a Karlův most


Tato půvabná pražská čtvrť pod Pražským hradem patří bezesporu mezi nejromantičtějí místa našeho hlavního města. Během naší prohlídky projdeme známou Nerudovu ulici, kde si ukážeme řadu zajímavých historických domů, na jejichž fasádách se dochovala původní domovní znamení. Podíváme se na různá skrytá zákoutí v okolí Jánského vršku a ukážeme si nejznámější paláce. Navštívíme chrám svatého Mikuláše na Malostranském náměstí, který se řadí mezi nejkrásnější barokní stavby Prahy. Naše kroky povedou kolem Thunovského a Valdštejnského paláce, dnes sídel parlamentu. Samozřejmě nezapomeneme ani na prohlídku kostela Panny Marie Vítězné, který je domovem známého Pražského Jezulátka. Zavítáme na ostrov Kampa a projdeme se po Karlově mostě.

Délka prohlídky: 3 hodiny

Cena: 1800 Kč + vstupné svatý Mikuláš

Objednávejte zde: Kontakt

Staré Město

Budeme putovat křivolakými uličkami jedné z nejstarších pražských čtvrtí. Seznámíme se s historií Staroměstského náměstí a ukážeme si jeho nejvýznamnější stavby - Staroměstskou radnici s orlojem, Týnský chrám, kostel svatého Mikuláše a Husův pomník. Nahlédneme do Ungeltu, kdysi středověkého kupeckého dvora. Nebude chybět ani návštěva jednoho z nejkrásnějších pražských barokních kostelů - svatého Jakuba. Celetnou ulicí se dostaneme na náměstí Republiky,kde uvidíme Prašnou bránu a secesní Obecní dům. Naše cesta dál povede přes Ovocný trh ke Stavovskému divadlu a Karolinu, sídlu Karlovy univerzity. Na závěr ještě prozkoumáme romantická zákoutí v okolí Karlova mostu.

Délka prohlídky: 3 hodiny

Cena: 1800 Kč

Objednávejte zde: Kontakt

Nové Město 

Projdeme se čvrtí, kterou založil roku 1348 Karel IV. Prohlédneme si Václavské náměstí a sezámíme se s jeho zajímavou historií. Projdeme si některé známé pasáže a navštívíme palác Lucerna - známé centrum pražského kulturního a společenského života. Objevíme i jednu dobře ukrytou zahradu. Nebude chybět ani prohlídka krásného chrámu Panny Marie Sněžné. Připomeneme si období českého národního obrození a s ním spjatou stavbu Národního divadla. Podél řeky se dostaneme k osobitému Tančícímu domu. Naše putování zakončíme na největším pražském náměstí.

Délka prohlídky: 3 hodiny

Cena: 1800 Kč

Objednávejte zde: Kontakt

Tajemné židovské ghetto

Vypravíme se do bývalé židovské čtvrti, dnes známé pod názvem Josefov. Popovídáme si o historii židovského osídlení v Praze a poznáme, jak kdysi vypadalo pražské ghetto. Seznámíme se také se základy judaismu a nahlédneme do komplikovaného světa židovských tradic a svátků. Navštívíme Pinkasovu synagogu a v ní památník věnovaný obětem holocaustu. Projdeme se tajuplným židovským hřbitovem a ukážeme si, kde odpočívá tvůrce záhadného Golema. Nezapomeneme ani na prohlídku jedné z nejstarších evropských synagog.

Délka prohlídky: 3 hodiny

Cena: 1800 Kč + vstupy do Židovského muzea a Staronové synagogy

Objednávejte zde: Kontakt