Nabídka pro školy

Vzdělávací programy a vycházky

Programy pro SŠ a vyšší ročníky ZŠ s tématem 2.světové války:

Během své téměř třicetileté průvodcovské praxe jsem připravila řadu vzdělávacích programů pro studenty vesměs zahraničních středních škol. Šlo zejména o témata spojená s obdobím druhé světové války, holocaustu a dějin 20.století. Díky tomu jsem měla možnost sejít se a diskutovat s mnoha pamětníky této nelehké doby. Poznala jsem některé z přeživších lidických žen a dětí a také mnohé z těch, kteří prošli peklem koncentračních táborů. Byla to setkání, která navždy obohatila můj život a změnila můj pohled na svět. Většina z těchto lidí již bohužel nežije, další pomalu odcházejí. Protože nechci, aby se na ně a na to, co prožili, zapomnělo, vzala jsem si za svůj úkol převzít onu pomyslnou štafetu jejich vzpomínek a předávat ji dál mladé generaci. 

Operace Anthropoid

aneb po stopách atentátu na Reinharda Heydricha

Tento program je koncipován jako 3-4 hodinový autobusový výlet, během nějž navštívíme:

- památník odboje v Panenských Břežanech

- místo atentátu (tzv. Heydrichovu zatáčku)

- expozici VHÚ v kostele sv.Cyrila a Metoděje v Resslově ulici

- kryptu kostela : místo posledního boje statečných parašutistů

Program lze také připravit jako prezentaci ve Vaší škole. V tom případě, bude trvat 45 nebo 90 minut 

Terezín

Program koncipovaný jako autobusový zájezd v délce cca 6 hodin.

Terezín vznikl jako barokní vojenská pevnost v 18.století. V době nacistické okupace se pak jedna jeho část stala tzv. židovským ghettem, zatímco část druhá sloužila jako věznice pro politické vězně.

Během naší návštěvy si prohlédneme obě části: areál Malé pevnosti i město samotné: tam nás čeká prohlídka expozic Muzea ghetta. 

I tento program lze připravit v případě zájmu jako prezentaci přímo ve Vaší škole. 

Lidice

Program koncipovaný jako autobusový zájezd v délce trvání cca 3 hodiny.

Společně navštívíme zdejší památník a jeho expozici. Projdeme se pietním územím a připomeneme si celou historii vyhlazení Lidic a událostí s ní spojené. Přiblížíme si osudy některých lidických rodin.

Tento program lze eventuálně spojit s programem po stopách atentátu na Heydricha. S ním ostatně vyhlazení Lidic bezprostředně souvisí.

I tento program lze představit formou prezentace ve škole.

V případě zájmu Vám ráda zašlu bližší informace o nabízených vzdělávacích programech. Kontaktovat mne můžete na : info@prazsketoulky.cz  nebo na telefonu: 604 332 810