Za Josefem Hlávkou
Neděle 27.5. : Lužany - Přeštice - Vysoká u Příbramě

Jednodenní výlet po stopách dvou vyjímečných mužů - stavitele a mecenáše Josefa Hlávky a jeho přítele skladatele Antonína Dvořáka.  Budeme mít jedinečnou příležitost navštívit veřejnosti jen omezeně přístupné Hlávkovo venkovské sídlo - zámek v Lužanech. Uvidíme velkolepý Dientzenhoferův chrám v Hlávkově rodných Přešticích. Prohlédneme si Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké a projdeme se romantickým parkem k jezírku, jež Dvořáka inspirovalo k tvorbě opery Rusalka.

Josef Hlávka patří bezesporu mezi nejzajímavější české selfmademany. Chlapec pocházející z malé vesnice se svou pílí a ctižádostí dokázal vypracovat ve velmi úspěšného podnikatele s prosperující firmou. Firmou, která  například stojí za řadou staveb vznikajících koncem 19.století na vídeňském Ringu. Dokázal překonat těžkou nemoc, která jej nadlouho upoutala na invalidní vozík. Následně se stal významným mecenášem, podporujícím vědu, umění a vzdělání nemajetných studentů. Jeho odkaz je stále živý. Hlávkova nadace, jež zázrakem překonala i těžké doby komunistického režimu plní i v současné době odkaz svého zakladatele a poskytuje finanční příspěvky vynikajícím studentům a mladým vědeckým pracovníkům a umělcům.

Zámek v Lužanech vznikl původně jako renesanční sídlo Příchovských z Příchovic v 16.století. Poté byl barokně přestavován. V roce 1867 jej i spolu s panstvím zakoupil Josef Hlávka, rodák z nedalekých Přeštic. Zámek byl poté podle jeho plánů přestavěn a doplněn samostatným křídlem s kaplí. Následně se toto jeho sídlo stalo častým cílem návštěv významných osobností české politiky, vědy a umění.  Hlávkova druhá manželka Zdenka byla vynikající klavíristkou a přátelila se s  mnoha hudebníky a skladateli.  Na zámku pobýval mnohokrát Josef Suk, Oskar  Nedbal a Antonín Dvořák Posledně jmenovaný také složil pro posvěcení nově postavené zámecké kaple mši, zvanou dodnes Lužanská. Zámek dodnes spravuje Hlávkova nadace a veřejnosti je přístupný jen velmi omezeně. 

Po návštěvě lužanského zámku popojedeme jen o kousek dále, do Přeštic. Zde si prohlédneme nádherný barokní chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Ten zde byl postaven v letech 1750 - 1755 podle plánů architekta Kiliána Ignáze Dientzenhofera a nachází se v něm zázračný obraz Panny Marie Bolestné. V roce 2008 byl tento velkolepý chrám prohlášen Národní kulturní památkou. Navštívíme i místní hřbitov, na kterém se nachází hrobka Josefa Hlávky. Poté bude následovat přestávka na oběd.

Po obědě se vydáme na zpáteční cestu. Tu přeruší zastávka ve vesničce Vysoká u Příbramě. Zde se v nádherném romantickém parku nachází klasicistní vila postavené hrabětem Kounicem. Ten sem velmi často zajížděl se svou manželkou Josefínou roz.Čermákovou. Toto půvabné místo si brzy zamiloval i Kounicův švagr Antonín Dvořák. Ten si nechal pro svou rodinu vybudoval z bývalého ovčína malou vilku, dnes zvanou Rusalka, kde poté trávil čas od jara do podzimu. Vznikla zde i celá řada jeho děl. Jezírko v parku Kounicovy vily jej například inspirovalo k tvorbě opery Rusalka. My toto jezírko uvidíme a navštívíme i Kounicovu vilu, ve které je dnes umístěn Památník Antonína Dvořák

Odjezd: v 7,30 hodin z ulice Na Florenci (bude upřesněno)

Cena: 680 Kč

V ceně je doprava pohodlným autobusem, průvodce a také vstup do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. 

V ceně nejsou další vstupy ani individuální cestovní pojištění.

Vstupy v Lužanech a Vysoké si hradí účastníci sami. Vstupné do zámku Lužany činí 50 Kč /30 Kč senioři a vstupné do Památníku ve Vysoké 100 Kč /50 Kč senioři

Návrat do Prahy bude kolem 18.hodiny.

Omezený počet míst. Přihlášky do 13.5. 2018

Všeobecné podmínky najdete zde: Výlety po ČR a přihlašovat se můžete zde : Kontakt