Výlety 2020

Jednodenní výlety z Prahy

Storno podmínky zájezdů : 

Pokud je zájezd stornován více než 30 kalendářních dnů před jeho konáním, neplatí se žádné storno poplatky. V případě stornování:

30 -21 kalendářních dnů před konáním výletu je storno poplatek 30% z cen výletu

20-9 kalendářních dnů před začátkem výletu je storno poplatek 50% z ceny výletu

V případě stornování 8 a méně kalendářních dnů před začátkem výletu je storno poplatek 100% z ceny výletu.

Pokud se nebudete moci výletu zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka.

V případě stornování zájezdu se prosím obracejte na: info@prazsketoulky.cz

6.6.sobota: Žluticko, kraj skrytých pokladů

Jednodenní autobusový výlet. Výlet trochu jiný než obvykle. Zavede nás na Karlovarsko, do bývalých Sudet. Do kraje, který byl po druhé světové válce velmi výrazně poznamenán ekonomickou a kulturní devastací, jejíž následky jsou tu patrné dodnes. Pojedeme na místa málo známá, na místa, která téměř zmizela z map a kde nenajdeme davy turistů. Památky, které navštívíme byly mnoho let ponechány vlastnímu osudu a jen díky místním nadšencům pomalu vstávají z popela.

Součástí výletu je cca 5 km pěší túra, vyžaduje tedy dobrou fyzickou kondici.

Program:

Vyjedeme ráno v 7 hodin z Prahy a po zhruba 1,5 hodinové jízdě dorazíme do osady Polom. Poté půjdeme pohodlnou polní cestou do 2,5 km vzdálených Skoků. Zde nás čeká prohlídka kostela Navštívení Panny Marie.

SKOKY (Maria Stock) byly kdysi velmi oblíbeným mariánským poutním místem, jehož počátky spadají do roku 1717. Znáte-li zvolání "Panenko Skákavá" pak vězte, že váže právě k tomuto místu. Obec Skoky vznikla již ve středověku a zhruba od začátku 17.století začali mezi jejími obyvateli ti německy mluvící. Na konci druhé světové války zde žilo 134 lidí, vesměs sedláků. Německé obyvatelstvo bylo po roce 1945 vysídleno. Vesnici se již nepodařilo plně obsadit, i když sem přišlo několik osídlenců z východního Slovenska. Zkázu pak dokonala výstavba žlutické přehrady, která obec trvale odřízla od okolního světa. Dodnes nevede do Skoků žádná silnice. Prázdné domy chátraly až je zcela pohltila příroda. Chátral i kdysi velkolepý poutní kostel Navštívení Panny Marie. Ten se navíc několikrát stal terčem zlodějů. O záchranu kostela dnes usiluje občanské sdružení Pod střechou spolu s tepelskými premonstráty, do jejichž kanonie tento chrám patří.

Po návštěvě Skoků nás opět čeká 2,5 km dlouhá vycházka zpět k autobusu. Ten nás převeze do pár kilometrů vzdálených ŽLUTIC, kde bude možnost oběda. Poté nás čeká krátký přejezd do vesnice Štědrá, kde si prohlédneme místní zámek.

ZÁMEK ŠTĚDRÁ založil v roce 1731 hrabě Ferdinand Jakub z Kokořova. Autorem projektu byl rakouský architekt působící v Čechách Thomas Haffenecker. Svou dnešní podobu získal zámek během přestavby v polovině 19.století. V roce 1915 jej zakoupil textilní průmyslník Josef Menčík , který jej vlastnil až do roku 1945. Poté v něm začal "hospodařit" státní statek. Po sametové revoluci se chátrající zámek dostal do rukou soukromého vlastníka, který se o něj nestaral a tak pokračovala jeho devastace. Roku 2011 se po komplikovaných jednáních podařilo obci Štědrá zámek odkoupit a od té doby probíhají jeho opravy.

Následuje přejezd do blízké obce LUKOVÁ, kde dnes žijí jen čtyři obyvatelé. Její dominantou je kostel svatého Jiří založený ve 13.století. I ten je dnes v havarijním stavu, postupně se ale opravuje. V roce 2012 vytvořil v kostele student Jakub Hadrava velmi působivou instalaci. Do kostelních lavic umístil bílé zahalené postavy, které mají připomínat duše věřících, jež kdysi kostel navštěvovali. Díky tomu se kostel dostal do širšího podvědomí a díky zájmu veřejnosti (někdy bývá nazýván "kostelem duchů") se mohlo se přistoupit k jeho záchraně.

Důležité informace:

  • Odjezd z Prahy je v 7 hodin z ulice Na Florenci (podrobné informace dostanou účastnící před odjezdem mailem)
  • Výlet je koncipován pro malou skupinu cca 25 osob
  • Dopravovat se budeme minibusem
  • Návrat do Prahy se předpokládá kolem 19 hodiny (v závislosti na dopravní situaci)
  • Výlet zahrnuje pěší túru (2,5 km do Skoků a 2,5 km zpět), předpokladem je tedy dobrá fyzická kondice a pohodlná obuv
  • Vstupné je všude dobrovolné, jde o památky běžné nepřístupné
  • Památky, které navštívíme se po letech devastace průběžně opravují, nečekejte tedy oslnivé a nablýskané interiéry ani běžnou turistickou infrastrukturu
  • V jednotlivých objektech nás budou provázet místní nadšenci z řad dobrovolníků či obce - ti, kteří si podílejí na jejich záchraně

Cena: 890 Kč

V ceně je zahrnut průvodce a doprava autobusem. Není v ní zahrnuto cestovní pojištění ani oběd. 

VSTUPENKY: https://goout.net/cs/listky/zluticko-kraj-skrytych-pokladu/upyf/

25.4. sobota: Polná a Brtnice - zrušeno