Výlety 2020
Jednodenní výlety z Prahy

Storno podmínky zájezdů : 

Pokud je zájezd stornován více než 30 kalendářních dnů před jeho konáním, neplatí se žádné storno poplatky. V případě stornování:

30 -21 kalendářních dnů před konáním výletu je storno poplatek 30% z cen výletu

20-9 kalendářních dnů před začátkem výletu je storno poplatek 50% z ceny výletu

V případě stornování 8 a méně kalendářních dnů před začátkem výletu je storno poplatek 100% z ceny výletu.

Pokud se nebudete moci výletu zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka.

V případě stornování zájezdu se prosím obracejte na: info@prazsketoulky.cz

6.6.sobota: Žluticko, kraj skrytých pokladů

Jednodenní autobusový výlet. Výlet trochu jiný než obvykle. Zavede nás na Karlovarsko, do bývalých Sudet. Do kraje, který byl po druhé světové válce velmi výrazně poznamenán ekonomickou a kulturní devastací, jejíž následky jsou tu patrné dodnes. Pojedeme na místa málo známá, na místa, která téměř zmizela z map a kde nenajdeme davy turistů. Památky, které navštívíme byly mnoho let ponechány vlastnímu osudu a jen díky místním nadšencům pomalu vstávají z popela.

Součástí výletu je cca 5 km pěší túra, vyžaduje tedy dobrou fyzickou kondici.

Program:

Vyjedeme ráno v 7 hodin z Prahy a po zhruba 1,5 hodinové jízdě dorazíme do osady Polom. Poté půjdeme pohodlnou polní cestou do 2,5 km vzdálených Skoků. Zde nás čeká prohlídka kostela Navštívení Panny Marie.

SKOKY (Maria Stock) byly kdysi velmi oblíbeným mariánským poutním místem, jehož počátky spadají do roku 1717. Znáte-li zvolání "Panenko Skákavá" pak vězte, že váže právě k tomuto místu. Obec Skoky vznikla již ve středověku a zhruba od začátku 17.století začali mezi jejími obyvateli ti německy mluvící. Na konci druhé světové války zde žilo 134 lidí, vesměs sedláků. Německé obyvatelstvo bylo po roce 1945 vysídleno. Vesnici se již nepodařilo plně obsadit, i když sem přišlo několik osídlenců z východního Slovenska. Zkázu pak dokonala výstavba žlutické přehrady, která obec trvale odřízla od okolního světa. Dodnes nevede do Skoků žádná silnice. Prázdné domy chátraly až je zcela pohltila příroda. Chátral i kdysi velkolepý poutní kostel Navštívení Panny Marie. Ten se navíc několikrát stal terčem zlodějů. O záchranu kostela dnes usiluje občanské sdružení Pod střechou spolu s tepelskými premonstráty, do jejichž kanonie tento chrám patří.

Po návštěvě Skoků nás opět čeká 2,5 km dlouhá vycházka zpět k autobusu. Ten nás převeze do pár kilometrů vzdálených ŽLUTIC, kde bude možnost oběda. Poté nás čeká krátký přejezd do vesnice Štědrá, kde si prohlédneme místní zámek.

ZÁMEK ŠTĚDRÁ založil v roce 1731 hrabě Ferdinand Jakub z Kokořova. Autorem projektu byl rakouský architekt působící v Čechách Thomas Haffenecker. Svou dnešní podobu získal zámek během přestavby v polovině 19.století. V roce 1915 jej zakoupil textilní průmyslník Josef Menčík , který jej vlastnil až do roku 1945. Poté v něm začal "hospodařit" státní statek. Po sametové revoluci se chátrající zámek dostal do rukou soukromého vlastníka, který se o něj nestaral a tak pokračovala jeho devastace. Roku 2011 se po komplikovaných jednáních podařilo obci Štědrá zámek odkoupit a od té doby probíhají jeho opravy.

Následuje přejezd do blízké obce LUKOVÁ, kde dnes žijí jen čtyři obyvatelé. Její dominantou je kostel svatého Jiří založený ve 13.století. I ten je dnes v havarijním stavu, postupně se ale opravuje. V roce 2012 vytvořil v kostele student Jakub Hadrava velmi působivou instalaci. Do kostelních lavic umístil bílé zahalené postavy, které mají připomínat duše věřících, jež kdysi kostel navštěvovali. Díky tomu se kostel dostal do širšího podvědomí a díky zájmu veřejnosti (někdy bývá nazýván "kostelem duchů") se mohlo se přistoupit k jeho záchraně.

Důležité informace:

 • Odjezd z Prahy je v 7 hodin z ulice Na Florenci (podrobné informace dostanou účastnící před odjezdem mailem)
 • Výlet je koncipován pro malou skupinu cca 25 osob
 • Dopravovat se budeme minibusem
 • Návrat do Prahy se předpokládá kolem 19 hodiny (v závislosti na dopravní situaci)
 • Výlet zahrnuje pěší túru (2,5 km do Skoků a 2,5 km zpět), předpokladem je tedy dobrá fyzická kondice a pohodlná obuv
 • Vstupné je všude dobrovolné, jde o památky běžné nepřístupné
 • Památky, které navštívíme se po letech devastace průběžně opravují, nečekejte tedy oslnivé a nablýskané interiéry ani běžnou turistickou infrastrukturu
 • V jednotlivých objektech nás budou provázet místní nadšenci z řad dobrovolníků či obce - ti, kteří si podílejí na jejich záchraně

Cena: 890 Kč

V ceně je zahrnut průvodce a doprava autobusem. Není v ní zahrnuto cestovní pojištění ani oběd. 

VSTUPENKY: https://goout.net/cs/listky/zluticko-kraj-skrytych-pokladu/upyf/

25.4. sobota: Polná a Brtnice

Jednodenní autobusový výlet na Vysočinu. Navštívíme dvě půvabná městečka. Městečka, která každého návštěvníka ohromí množstvím a krásou historických památek.

Polná se dostala do širšího podvědomí roku 1899 díky vraždě Anežky Hrůzové, z níž byl obviněn místní židovský mladík Leopold Hilsner. Židovská komunita žila v Polné již od 15.století. Dodnes je zde velmi dobře zachované bývalé židovské ghetto se synagogou a rabínským domem. Tyto dvě památky byly nedávno opraveny a my je také navštívíme. Nedaleko odsud se pak nachází velkolepý barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Ten byl postaven v roce 1707 italským stavitelem Domenicem de Angeli a na výzdobě jeho interiéru se podíleli italští štukatéři . Ti zde vytvořili dechberoucí barevné štuky, které určitě každého na první pohled zaujmou. Chrám je národní kulturní památkou.Tím ovšem výčet památek nekončí. Najdeme zde také polenský hrad, špitální kostel svaté Anny, vrch Kalvárie a také dobře zachovaný a postupně opravovaný židovský hřbitov. Ve městě pobývala nějaký čas spisovatelka Božena Němcová a ve zdejších pivovaru strávil své dětství se svými rodiči Bohumil Hrabal.

Brtnice byla stejně jako Polná jedním z mnoha míst Vysočiny, která obývala židovská komunita. Dodnes zde najdeme hned dva židovské hřbitovy. Nás ale bude tentokrát zajímat rodný dům Josefa Hoffmanna. Tento význačný architekt, představitel vídeňské geometrické secese se narodil v rodině místního starosty. Většinu života strávil ve Vídni, kde se mimo jiné podílel na založení slavných Vídeňských uměleckých dílen (Wiener Werkstätte). Ty si kladly za cíl produkovat užitné předměty vysoké umělecké kvality. Městečku dominuje zámek jehož posledními majiteli byla šlechtická rodina Collaltů. Spolu s dvěma barokními mosty tvoří zámecká budova malebnou kulisu. Ne nadarmo bývá toto panorama označováno jako moravské Hradčany.

Odjezd: v 7,30 z ulice Na Florenci, Praha 1

Autobus bude stát na konci ulice blíže ke křižovatce s ulicí Křižíkovou naproti bloku domů čp. 21-23 (domy za budovou Florentina směrem k Florenci).

Program:

Z Prahy se vydáme po D1 na Vysočinu.

Naší první zastávkou bude městečko Polná. S místním průvodcem navštívíme děkanský chrámy Nanebevzetí Panny Marie. Projdeme se historickým centrem včetně bývalého židovského ghetta. Prohlédneme si nově zrekonstruovanou synagogu s rabínským domem. V nedávno otevřeném měšťanském pivovaru bude také možnost oběda.

Odpoledne pak následuje přejezd do nedaleké Brtnice (cca 25 km). Zde si prohlédneme muzeum architekta Josefa Hofmanna, které se nachází v jeho rodném domě na náměstí.

Následuje návrat do Prahy, kam přijedeme kolem 19 hodiny (tento čas je pouze orientační, záleží na dopravní situaci).

Důležité informace:

 • Odjezd z Prahy je v 7,30 hodin z ulice Na Florenci (podrobné informace dostanou účastnící před odjezdem mailem)
 • Doprava zajištěna pohodlným autobusem s klimatizací
 • V ceně je zahrnut průvodce a doprava, není v zahrnuto cestovní pojištění, oběd ani vstupné do objektů. Vstupné si hradí účastníci sami - Polná: synagoga 50 Kč / 30 Kč snížené + chrám 50 Kč /30 Kč snížené a muzeum J.Hoffmanna 80 Kč/ 30 Kč snížené

Cena: 850 Kč

V ceně je zahrnut průvodce a doprava autobusem. Není v ní zahrnuto cestovní pojištění, oběd ani vstupné do objektů.

VSTUPENKY: https://goout.net/cs/listky/polna-a-brtnice/xrcg/