Prosinec 2018
Sem vložte podnadpis

Minimální počet účastníků je 10. V případě, že se tato kapacita nenaplní si pořadatel vyhrazuje právo vycházku zrušit. O jejím zrušení budou účastníci informování většinou den předem.

Na vycházky je třeba se přihlásit emailem na info@prazsketoulky.cz nebo pomocí kontaktního formuláře.

Vstupné na vycházky se platí v hotovosti na místě. Od prosince 2018 je na vycházky jednotné vstupné 100 Kč na osobu. Pokud je v programu navíc zahrnuta návštěva nějaké památky je tato částka navýšena o vstupné do objektu. V případě zájmu lze také platbu za vycházku poslat předem na účet, případně si předplatit několik vycházek dopředu.

Uvedený čas je časem začátku vycházky. Prosím proto, abyste přišli s cca 5-10ti minutovým předstihem.

2.12. neděle:  Dobřichovické vily I. (Brunšov)

Tato vycházka je součástí cyklu "Letní sídla Pražanů" mapujícího historii vzniku vilových čtvrtí v okolí hlavního města. Tentokrát se podíváme na jihozápad od Prahy, do nádherné dobřichovické čtvrti Brunšov. Vily, které uvidíme patřily významným osobnostem politického, hospodářského i kulturního života první republiky. Dozvíte se,kde psal své břitké kritiky F.X.Šalda, kam jezdíval na letní pobyty francouzský generál Pellé a malířka Zdenka Braunerová a kde bydlel konstruktér firmy Waldes a spol.

8.12.: sobota: Paláce na Starém Městě

Projdeme se Starým Městem pražským a zaměříme se přitom na šlechtické rezidence. Nenalezneme jich tu sice tolik jako na levém vltavském břehu, přesto ale stojí za zmínku. Během našeho putování se dozvíte, kde došlo k setkání Casanovy s Mozartem, kde strávil svou poslední noc v Praze zimní král Fridrich Falcký, kde bral hodiny klavíru mladý Bedřich Smetana a kde se nacházela vyhlášená obrazárna. Na závěr navštívíme interiéry Colloredo Mansfeldského paláce, kde budeme moci obdivovat unikátně dochované fresky.

15.12. sobota: Strahovská knihovna

Strahovská knihovna patří zcela určitě k nejkrásnějším evropským klášterním knihovnám. Její dva barokní sály - Filozofický a Teologický prošly v uplynulých letech nákladnou rekonstrukcí, během které byly také nádherně zrestaurovány nástropní fresky. Běžný návštěvník ovšem může do sálů pouze nahlédnout z chodby. My budeme mít příležitost do obou sálů vstoupit a zblízka obdivovat jejich navrácenou barokní krásu.

27.12. Romantický Nový Svět     

Vycházka jedním z nejkouzelnějších koutů Hradčan - půvabným Novým Světem.

Zavzpomínáme na časy, kdy zde žili nejenom známí umělci ale také celá řada rázovitých a dnes už zapomenutých postaviček. Ukážeme si, kde se scházeli spisovatelé Ota Pavel a Arnošt Lustig na čajové dýchánky. Uvidíme místa, kde občas dochází k nadpřirozeným jevům. Dozvíte, kdo byli loretánští zpěváčci a kde bydleli. A také se dozvíte, kde byla nechvalně známá komunistická mučírna zvaná Domeček.

28.12. pátek: Romantický Nový Svět

Vycházka jedním z nejkouzelnějších koutů Hradčan - půvabným Novým Světem.

Zavzpomínáme na časy, kdy zde žili nejenom známí umělci ale také celá řada rázovitých a dnes už zapomenutých postaviček. Ukážeme si, kde se scházeli spisovatelé Ota Pavel a Arnošt Lustig na čajové dýchánky. Uvidíme místa, kde občas dochází k nadpřirozeným jevům. Dozvíte, kdo byli loretánští zpěváčci a kde bydleli. A také se dozvíte, kde byla nechvalně známá komunistická mučírna zvaná Domeček.

29.12. Pražské dvorky a pasáže I.

Opakování oblíbené vycházky během níž se ponoříme se do labyrintu Starého Města. Nakoukneme do několika dvorků, odhalíme skryté průchody a tajemné uličky. Zkoumat budeme oblast kolem Betlémského, Anenského a Staroměstského náměstí. Dozvíte se kde se věnoval svému bádání Johannes Kepler, kde byly podniky pochybné pověsti, ve které ulici se nachází nejvíce patníků a mnoho dalšího.

30.12. neděle: Z Újezdu na Kampu

Tato vycházka nás zavede do romantických malostranských zákoutí v okolí ostrova Kampa. Všímat si nebudeme jen krásných domů ale zavzpomínáme také na některé zdejší obyvatele a jejich životní příběhy. Víte, kde byl malostranský špitál? Kde tvořili bratři Čapkové? Kde sídlily magdalenitky a kdo byl pochován v jejich klášteře? Kde žil Jiří Voskovec? Jak přišla Čertovka ke svému jménu? Po absolvování této vycházky to už všechno vědět budete.

Začátek: ve 14 hodin na náměstí Kinských na prostranství u fontány

Jednotné vstupné: 100 Kč/osoba se platí na místě

Délka vycházky je cca 1,5 hodiny

NA TUTO VYCHÁZKU JIŽ NEJSOU VOLNÁ MÍSTA