Prosinec 2018
Sem vložte podnadpis

Minimální počet účastníků je 10. V případě, že se tato kapacita nenaplní si pořadatel vyhrazuje právo vycházku zrušit. O jejím zrušení budou účastníci informování většinou den předem.

Na vycházky je třeba se přihlásit emailem na info@prazsketoulky.cz nebo pomocí kontaktního formuláře.

Vstupné na vycházky se platí v hotovosti na místě. Od prosince 2018 je na vycházky jednotné vstupné 100 Kč na osobu. Pokud je v programu navíc zahrnuta návštěva nějaké památky je tato částka navýšena o vstupné do objektu. V případě zájmu lze také platbu za vycházku poslat předem na účet, případně si předplatit několik vycházek dopředu.

Uvedený čas je časem začátku vycházky. Prosím proto, abyste přišli s cca 5-10ti minutovým předstihem.

2.12. neděle:  Dobřichovické vily I. (Brunšov)

Tato vycházka je součástí cyklu "Letní sídla Pražanů" mapujícího historii vzniku vilových čtvrtí v okolí hlavního města. Tentokrát se podíváme na jihozápad od Prahy, do nádherné dobřichovické čtvrti Brunšov. Vily, které uvidíme patřily významným osobnostem politického, hospodářského i kulturního života první republiky. Dozvíte se,kde psal své břitké kritiky F.X.Šalda, kam jezdíval na letní pobyty francouzský generál Pellé a malířka Zdenka Braunerová a kde bydlel konstruktér firmy Waldes a spol.

8.12.: sobota: Paláce na Starém Městě

Projdeme se Starým Městem pražským a zaměříme se přitom na šlechtické rezidence. Nenalezneme jich tu sice tolik jako na levém vltavském břehu, přesto ale stojí za zmínku. Během našeho putování se dozvíte, kde došlo k setkání Casanovy s Mozartem, kde strávil svou poslední noc v Praze zimní král Fridrich Falcký, kde bral hodiny klavíru mladý Bedřich Smetana a kde se nacházela vyhlášená obrazárna. Na závěr navštívíme interiéry Colloredo Mansfeldského paláce, kde budeme moci obdivovat unikátně dochované fresky.

15.12. sobota: Strahovská knihovna 

(již obsazeno)

Strahovská knihovna patří zcela určitě k nejkrásnějším evropským klášterním knihovnám. Její dva barokní sály - Filozofický a Teologický prošly v uplynulých letech nákladnou rekonstrukcí, během které byly také nádherně zrestaurovány nástropní fresky. Běžný návštěvník ovšem může do sálů pouze nahlédnout z chodby. My budeme mít příležitost do obou sálů vstoupit a zblízka obdivovat jejich navrácenou barokní krásu.

Začátek: v 10,45 před vstupem do Strahovské knihovny na nádvoří Strahovského kláštera

Jednotné vstupné 300 Kč/osoba (v ceně je zahrnut vstup do sálů s fotografickou licencí)

Prohlídka bude trvat 1 hodinu.

NA TUTO VYCHÁZKU JIŽ NEJSOU VOLNÁ MÍSTA.

16.12. neděle: Vojtěšská čtvrť

Projdeme se bývalou Vojtěšskou čtvrtí, jež je dnes součástí Nového Města pražského. Přiblížíme si její historii a řekneme si, jak se jí dotkla pražská asanace. Dozvíte se také, proč bývala označována dost nelichotivým jménem Smradaře. Připomeneme si historii slavného dívčího gymnázia Minerva, ukážeme si kam chodil hrát na varhany Antonín Dvořák a uvidíme celou řadu krásných, převážně secesních domů. A pokud se Vám podaří rozluštit tajemný nápis na jedné poněkud skryté náhrobní desce, uděláte také dobrý skutek. Jaký? To se dozvíte na vycházce.

Začátek: ve 14 hodin na piazzetě Národního divadla (Národní 2) na prostranství mezi historickou budovou a sousední skleněnou budovou (u veřejných WC)

Jednotné vstupné 100 Kč/osoba se platí na místě

Délka vycházky je cca 1,5 hodiny.

Přihlásit se je možné zde: Kontakt

20.12. čtvrtek:  Romantický Nový Svět 

(již obsazeno)

Podvečerní vycházka Novým Světem. Na chvíli se oprostíme od předvánočního shonu a ponoříme se tajemných křivolakých uliček tohoto půvabného koutu Hradčan.

Zavzpomínáme na časy, kdy zde žili nejenom známí umělci ale také celá řada rázovitých a dnes už zapomenutých postaviček. Ukážeme si, kde se scházeli spisovatelé Ota Pavel a Arnošt Lustig na čajové dýchánky. Uvidíme místa, kde občas dochází k nadpřirozeným jevům. Dozvíte, kdo byli loretánští zpěváčci a kde bydleli. A také se dozvíte, kde byla nechvalně známá komunistická mučírna zvaná Domeček.

Začátek: v 17,30 na Loretánském náměstí u sochy Edvarda Beneše

Jednotné vstupné 100 Kč/osoba se platí na místě.

Délka vycházky je cca 1,5 hodiny

NA TUTO VYCHÁZKU JIŽ NEJSOU VOLNÁ MÍSTA. 

22.12. sobota: Bubenečské vily I.

Navštívíme zajímavou vilovou oblast, která vznikla na jihozápadním okraji Bubenče. Svůj domov a ateliér zde měl například sochař Stanislav Sucharda či malíř Alfons Mucha. Bydlel zde i prezident Edvard Beneš. Mezi autory zdejších vil najdeme i jména velmi známá - stavěl zde Jan Kotěra, Dušan Jurkovič či Jan Koula.

Začátek: v 11 hodin v ulici Dejvická u podchodu do stanice metra Hradčanská -pokud půjdete z metra jde o výstup směr Dejvice ( Dejvická 4).Pokud půjdete od tramvajové zastávky Hradčanská, přejděte železniční přejezd, najdete nás vlevo na rohu.

Jednotné vstupné 100 Kč/osoba se platí na místě

Vycházka trvá cca 1,5 hodiny.

Přihlásit se můžete zde: Kontakt

22.12. sobota: Z Újezdu na Kampu

(již obsazeno)

Tato předvánoční vycházka nás zavede do romantických malostranských zákoutí v okolí ostrova Kampa. Všímat si nebudeme jen krásných domů ale zavzpomínáme také na některé zdejší obyvatele a jejich životní příběhy. Víte, kde byl malostranský špitál? Kde tvořili bratři Čapkové? Kde sídlily magdalenitky a kdo byl pochován v jejich klášteře? Kde žil Jiří Voskovec? Jak přišla Čertovka ke svému jménu? Po absolvování této vycházky to už všechno vědět budete.

Začátek: ve 14 hodin na náměstí Kinských na prostranství u fontány

Jednotné vstupné: 100 Kč/osoba se platí na místě

Délka vycházky je cca 1,5 hodiny

NA TUTO VYCHÁZKU JIŽ NEJSOU VOLNÁ MÍSTA.

28.12. pátek: Romantický Nový Svět

(již obsazeno)

Vycházka jedním z nejkouzelnějších koutů Hradčan - půvabným Novým Světem.

Zavzpomínáme na časy, kdy zde žili nejenom známí umělci ale také celá řada rázovitých a dnes už zapomenutých postaviček. Ukážeme si, kde se scházeli spisovatelé Ota Pavel a Arnošt Lustig na čajové dýchánky. Uvidíme místa, kde občas dochází k nadpřirozeným jevům. Dozvíte, kdo byli loretánští zpěváčci a kde bydleli. A také se dozvíte, kde byla nechvalně známá komunistická mučírna zvaná Domeček.

Začátek: v 15 hodin na Loretánském náměstí u sochy Edvarda Beneše

Jednotné vstupné 100 Kč/osoba se platí na místě

Vycházka trvá asi 1,5 hodiny.

NA TUTO VYCHÁZKU JIŽ NEJSOU VOLNÁ MÍSTA.

29.12. Pražské dvorky a pasáže I.

Opakování oblíbené vycházky během níž se ponoříme se do labyrintu Starého Města. Nakoukneme do několika dvorků, odhalíme skryté průchody a tajemné uličky. Zkoumat budeme oblast kolem Betlémského, Anenského a Staroměstského náměstí. Dozvíte se kde se věnoval svému bádání Johannes Kepler, kde byly podniky pochybné pověsti, ve které ulici se nachází nejvíce patníků a mnoho dalšího.

Začátek: ve 14 hodin na Jungmannově náměstí u sochy Josefa Jungmanna

Jednotné vstupné 100 Kč/osoba se platí na místě

Vycházka trvá asi 1,5 hodiny.

Přihlásit se na ní můžete zde: Kontakt