Vysočina
 Neděle 22.4.: Polná a Zelená Hora

Jednodenní výlet bude zasvěcen návštěvě městečka Polná a poutního areálu Zelená Hora, jež patří mezi památky UNESCO.

Polná vznikla jako osada již ve 13. století a v témže století je tu také postaven hrad. Díky své výhodné poloze u důležité obchodní cesty vedoucí do Prahy, Polná rychle nabývala na velikosti a významu. V 15.století je jejím majitelem Viktorin, syn Jiřího z Poděbrad. Za jeho vlády se ve městě začínají usazovat první Židé. Vrchol počtu obyvatel židovského vyznání pak přichází v 19.století, kdy Židé tvoří asi 12% celkového počtu obyvatelstva. V roce 1899 se město dostalo do širší povědomosti v souvislosti s vraždou místní dívky Anežky Hrůzové, z níž byl neprávem obviněn židovský mladík Leopold Hilsner.

Během naší návštěvy Polné si prohlédneme synagogu s Rabínským domem a židovský hřbitov,na kterém se nachází asi 1300 náhrobků. Chybět nebude ani prohlídka děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Tato cenná barokní stavba, dílo italských mistrů, je zařazena na seznamu Národních kulturních památek. 

Poté nás čeká návštěva nedaleké Zelené Hory - poutního místa nacházejícího se na okraji města Žďár nad Sázavou. Tento areál s kostelem svatého Jana Nepomuckého patří mezi čtrnáct památek České republiky, zařazených na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.   Vznikl  roku 1720 z iniciativy opata nedalekého cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy a jeho tvůrcem byl geniální architekt Jan Blažej Santini. Santini jej vytvořil v jím tak oblíbeném stylu barokní gotiky. Ústřední kostel je obklopen prstencem ambitů.  Jeho konstrukce vychází z geometrie kruhu. V celém areálu se můžeme setkat s častým opakováním různých číslic, které mají symbolický význam. Pětka například poukazuje na pět hvězd - atribut svatého Jana Nepomuckého, jemuž je kostel zasvěcen. Trojka zase odkazuje na Svatou Trojici. Unikátní je také architektova hra se světlem díky níž působí celý prostor mysticky.

S průvodcem si prohlédneme areál včetně interiérů kostela svatého Jana Nepomuckého.

CENA: 700 Kč

V ceně není zahrnuto individuální cestovní pojištění a vstupy

Vstupy Polná : synagoga 50 Kč dospělí / 30 Kč snížené + děkanský chrám 50 Kč dospělí / 30 Kč snížené

Vstupy Zelená Hora: 100 Kč / 50 Kč snížené 

Odjezd: v 7 hodin z ulice Na Florenci , Praha 1 (možnost nástupu v Benešově odkud je náš dopravce)

Návrat kolem 18, 30 hodin

Ještě stále jsou volná místa!

Všeobecné podmínky zájezdu najdete zde  Výlety po ČR

Přihlášky zde : Kontakt