Březen 2019
Sem vložte podnadpis

Minimální počet účastníků je 10. V případě, že se tato kapacita nenaplní si pořadatel vyhrazuje právo vycházku zrušit. O jejím zrušení budou účastníci informování většinou den předem.

Vstupné na vycházky se platí v hotovosti na místě. Jednotné vstupné je 100 Kč na osobu. Pokud je v programu navíc zahrnuta návštěva nějaké památky je tato částka navýšena o vstupné do objektu. Děti do 15 let mají vstup na vycházky zdarma.

Na vycházky je třeba se přihlásit emailem na info@prazsketoulky.cz nebo pomocí kontaktního formuláře, případně lze zaslat sms na telefon 604 332 810.

Uvedený čas je časem začátku vycházky. Prosím proto, abyste přišli s cca 5-10ti minutovým předstihem. Vycházky se konají za každého počasí.

2.3. sobota: Z Újezdu na Kampu

Tato vycházka nás zavede do romantických malostranských zákoutí v okolí ostrova Kampa. Všímat si nebudeme jen krásných domů ale zavzpomínáme také na některé zdejší obyvatele a jejich životní příběhy. Víte, kde byl malostranský špitál? Kde tvořili bratři Čapkové? Kde sídlily magdalenitky a kdo byl pochován v jejich klášteře? Kde žil Jiří Voskovec? Jak přišla Čertovka ke svému jménu? Po absolvování této vycházky to už všechno vědět budete.

2.3. sobota: Loreta

Hradčanská Loreta je půvabný poutní areál, na jehož výstavbě se podílelo několik významných barokních architektů. Během naší prohlídky uvidíme kostel Narození Páně s kopií stejnojmenného Raffaelova obrazu, prohlédneme si tzv. Svatou chýši a projdeme si klenotnici, ve které se ukrývá slavná diamantová monstrance. 

9.3. sobota: Lannova vila

Prohlídka novorenesační vily, kterou si v Bubenči nechal postavit známý podnikatel a mecenáš Adalbert Lanna. Toto velkolepé letní sídlo mělo demonstrovat význam a postavení majitele a jeho výzdobě byla věnována velká pozornost. Najdeme zde dochované nástěnné malby s mytologickými náměty, venkovní lodžie zdobí vlysy Viktora Barvitia. Během naší návštěvy si prohlédneme interiéry vily a vystoupáme také na terasu nacházející se ve věži.

10.3. neděle:  Královské Vinohrady

První vycházka z vinohradského cyklu. Přiblížíme si historii vzniku této noblesní čtvrti a představíme její významné osobnosti.Soustředíme se na okolí hlavního vinohradského náměstí - dnešního Náměstí Míru a naše putování zakončíme na náměstí Tylově. Dozvíte se, podle jakých pravidel se zde v 19.století stavělo a s jakými problémy se muselo, tehdy ještě samostatné město, potýkat. 

17.3. neděle: Jeruzalémská synagoga

Tato nádherná, poněkud exoticky působící stavba je bezesporu dominantou stejnojmenné ulice a přitahuje zraky všech okolojdoucích. Neméně zajímavý je i její interiér, do kterého se společně podíváme. Povídat si budeme nejen o historii této stavby, ale také o historii židovské komunity v našich zemích. Seznámíte se i s některými židovskými tradicemi a dozvíte se jak se slaví židovské svátky. Po skončení naší společné návštěvy si budete moci prohlídnout expozici týkající se života židovské obce po roce 1945. 

23.3. sobota: Královské Vinohrady

 Přiblížíme si historii vzniku této noblesní čtvrti a představíme její významné osobnosti.Soustředíme se na okolí hlavního vinohradského náměstí - dnešního Náměstí Míru a naše putování zakončíme na náměstí Tylově. Dozvíte se, podle jakých pravidel se zde v 19.století stavělo a s jakými problémy se muselo, tehdy ještě samostatné město, potýkat.


24.3. neděle: Bubenečské vily I - Umělci

Oblast Bubenče se již v druhé polovině 19.století stává oblíbenou mezi vyšší střední třídou. Začínají zde vznikat první vily - jednu z nejstarších, vilu Adalberta Lanny jsme také během jedné z našich vycházek navštívili. Začátkem 20.století si tuto klidnou čtvrť vybralo za svůj domov také několik umělců. Byl to například sochař Stanislav Sucharda, Alfons Mucha a jeho přítel, malíř Karel Vítězslav Mašek či architekt Jan Koula. Jejich domy (a mnohé další) uvidíme během této vycházky. 

Na ní poté naváže díl druhý, který bude mapovat především období po první světové válce, kdy se do Bubenče stěhuje mnoho významných podnikatelských rodin.

27.3. středa: Zmizelé židovské ghetto

Na tuto vycházku již nejsou volná místa

Podvečerní vycházka bývalým židovským městem - dnešním Josefovem. 

Z této kdysi velmi tajemné páté čtvrti se nám do dnešní doby dochovalo několik synagog, radnice a hřbitov. Přiblížíme si historii těchto staveb a připomeneme si některé zajímavé osobnosti pražské židovské komunity. Dozvíte se také, jakým způsobem se této části města dotkla pražská asanace na konci 19.století.

31.3. neděle: Vinohradské vily - zrušeno