Březen 2019
Sem vložte podnadpis

Minimální počet účastníků je 10. V případě, že se tato kapacita nenaplní si pořadatel vyhrazuje právo vycházku zrušit. O jejím zrušení budou účastníci informování většinou den předem.

Vstupné na vycházky se platí v hotovosti na místě. Jednotné vstupné je 100 Kč na osobu. Pokud je v programu navíc zahrnuta návštěva nějaké památky je tato částka navýšena o vstupné do objektu. Děti do 15 let mají vstup na vycházky zdarma.

Na vycházky je třeba se přihlásit emailem na info@prazsketoulky.cz nebo pomocí kontaktního formuláře, případně lze zaslat sms na telefon 604 332 810.

Uvedený čas je časem začátku vycházky. Prosím proto, abyste přišli s cca 5-10ti minutovým předstihem. Vycházky se konají za každého počasí.

2.3. sobota: Z Újezdu na Kampu

Tato vycházka nás zavede do romantických malostranských zákoutí v okolí ostrova Kampa. Všímat si nebudeme jen krásných domů ale zavzpomínáme také na některé zdejší obyvatele a jejich životní příběhy. Víte, kde byl malostranský špitál? Kde tvořili bratři Čapkové? Kde sídlily magdalenitky a kdo byl pochován v jejich klášteře? Kde žil Jiří Voskovec? Jak přišla Čertovka ke svému jménu? Po absolvování této vycházky to už všechno vědět budete.

2.3. sobota: Loreta

Hradčanská Loreta je půvabný poutní areál, na jehož výstavbě se podílelo několik významných barokních architektů. Během naší prohlídky uvidíme kostel Narození Páně s kopií stejnojmenného Raffaelova obrazu, prohlédneme si tzv. Svatou chýši a projdeme si klenotnici, ve které se ukrývá slavná diamantová monstrance. 

9.3. sobota: Lannova vila

Prohlídka novorenesační vily, kterou si v Bubenči nechal postavit známý podnikatel a mecenáš Adalbert Lanna. Toto velkolepé letní sídlo mělo demonstrovat význam a postavení majitele a jeho výzdobě byla věnována velká pozornost. Najdeme zde dochované nástěnné malby s mytologickými náměty, venkovní lodžie zdobí vlysy Viktora Barvitia. Během naší návštěvy si prohlédneme interiéry vily a vystoupáme také na terasu nacházející se ve věži.

10.3. neděle:  Královské Vinohrady

První vycházka z vinohradského cyklu. Přiblížíme si historii vzniku této noblesní čtvrti a představíme její významné osobnosti.Soustředíme se na okolí hlavního vinohradského náměstí - dnešního Náměstí Míru a naše putování zakončíme na náměstí Tylově. Dozvíte se, podle jakých pravidel se zde v 19.století stavělo a s jakými problémy se muselo, tehdy ještě samostatné město, potýkat. 

16.3. sobota: Vinohradské vily

Druhá vinohradská vycházka nás zavede na pomezí Vinohrad a Vršovic, do klidné vilové čtvrti. Tu si za své bydliště vybralo i několik známých osobností. Najdeme tu vily architektů Jana Kotěry a Františka Alberta Libry, ateliér sochaře Ladislava Šalouna a zajímavou kolonii domků, postavených ve stylu rondokubismu. Žil zde také básník Viktor Dyk a  "narodil" se tu  Jára Cimrman.

Začátek: ve 14,30 hodin před vchodem do Husova sboru na Vinohradech, Dykova 1, Praha 10 (tramvajová zastávka Vinohradská vodárna)

Jednotné vstupné 100 Kč/osoba se platí na místě

Délka vycházky je cca 1,5 hodiny

Přihlásit se můžete zde Kontakt

17.3. neděle: Jeruzalémská synagoga

(na tuto vycházku již nejsou volná místa)

Tato nádherná, poněkud exoticky působící stavba je bezesporu dominantou stejnojmenné ulice a přitahuje zraky všech okolojdoucích. Neméně zajímavý je i její interiér, do kterého se společně podíváme. Povídat si budeme nejen o historii této stavby, ale také o historii židovské komunity v našich zemích. Seznámíte se i s některými židovskými tradicemi a dozvíte se jak se slaví židovské svátky. Po skončení naší společné návštěvy si budete moci prohlídnout expozici týkající se života židovské obce po roce 1945. 

Začátek:  v 11 hodin před vchodem do synagogy, Jeruzalémská 7, Praha 1 - Nové Město

Vstupné: 160 Kč dospělí / 50 Kč děti do 15 let zahrnuje i vstup do objektu

Délka prohlídky je asi 1 hodina.

23.3. sobota: Královské Vinohrady

 Přiblížíme si historii vzniku této noblesní čtvrti a představíme její významné osobnosti.Soustředíme se na okolí hlavního vinohradského náměstí - dnešního Náměstí Míru a naše putování zakončíme na náměstí Tylově. Dozvíte se, podle jakých pravidel se zde v 19.století stavělo a s jakými problémy se muselo, tehdy ještě samostatné město, potýkat.

Začátek: ve 14,30 hodin na náměstí Míru před vchodem do kostela svaté Ludmily

Jednotné vstupné 100 Kč/osobu se platí na místě

Délka vycházky je cca 1,5 hodiny

Přihlásit se můžete zde: Kontakt

27.3. středa: Zmizelé židovské ghetto

Podvečerní vycházka bývalým židovským městem - dnešním Josefovem. 

Z této kdysi velmi tajemné páté čtvrti se nám do dnešní doby dochovalo několik synagog, radnice a hřbitov. Přiblížíme si historii těchto staveb a připomeneme si některé zajímavé osobnosti pražské židovské komunity. Dozvíte se také, jakým způsobem se této části města dotkla pražská asanace na konci 19.století.

Součástí vycházky není návštěva interiérů.

Začátek: v 17,30 hodin na Mariánském náměstí před vchodem do Nové radnice (magistrátu)

Jednotné vstupné : 100 Kč/osoba se platí na místě

Přihlásit se můžete zde: Kontakt